Nevybavené servisné zakázky k:29.04.2024 17:06:03

Číslo zákazky Prijaté dňa Plánovaný dátum ukončenia Stav
2013-0099 23.7.2014 22.8.2014 pripravené na prevzatie
2013-00110 7.11.2014 7.12.2014 pripravené na prevzatie
2013-00179 08.10.2016 07.11.2016 pripravené na prevzatie
2013-00214 07.06.2017 07.07.2017 pripravené na prevzatie
2013-00218 27.07.2017 26.08.2017 pripravené na prevzatie
2013-00234 16.12.2017 15.01.2018 pripravené na prevzatie
2013-00279 12.05.2020 11.06.2020 pripravené na prevzatie

Vytvořeno programem Opravy a servis 2