Volajte +421 335 936 408

Email ab-shop@ab-shop.sk

Prijímam Ďalšie informácie

Súbory cookies nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Dodržujte naše hlavné bezpečnostné zásady a pyrotechnika od nás Vás bude tešiť:

 1. Pyrotechniku neodpaľujte pod vplyvom návykových látok. Väčsinu úrazov si spôsobia ľudia podnapitom stave.
 2. Pyrotechnika nepatrí do rúk deťom, ktoré nedosiahli vekovú hranicu.
 3. Nepoužívajte pyrotechniku v dosahu horľavých a výbušných látok.
 4. Po zapalení sa nad pyrotechniku nenakláňajte a nenechávajte nad zapálenou pyrotechnikou žiadnu časť tela.
 5. Dodržujte vekovú hranicu nákupu a použitia jednotlivých druhov výrobku.
 6. Pyrotechniku používajte len k účelu, ku ktorému bola vyrobená.
 7. Po zapálení pyrotechniky sa od nej čo najrýchlejšie vzdiaľte do bezpečnej vzdialenosti.
 8. Dodržujte predpísanú bezpečnú vzdialenosť, ktorá je uvedená na dannom výrobku.
 9. Myslite na ostatných a budťe ohľaduplný k ostatným ľudom a aj ku zvieratám
 10. Dodržujte všetky bezpečnostné údaje uvedené na výrobku
 11. Ak nastalo zlyhanie funkcie výrobku počkajte 30 minút, potom ponorte výrobok do nádoby s vodou.


Všetko si radšej 2x prečítajte a v prípade nejastností kontaktujte osobu odborne spôsobilú!